Menu

Bouw- en Sloopafval

Bouw- en sloopafval (BSA)komt vrij bij alle bouw- en sloopwerkzaamheden met bouwmaterialen zoals steen, hout en dergelijke. De afvoer van deze afvalstroom is gericht op het achteraf sorteren van de verschillende soorten bouwmaterialen, voor recycling. De inzameling van BSA vindt voornamelijk plaats via afzetcontainers. Deze containers variëren van 2m3 tot 40m3. BSA wordt op afroep ingezameld. Desgewenst kan de inzameling op vaste tijden en dagen plaatsvinden gedurende het project.

Stierman VOF helpt u bij een zo efficiënt mogelijk afvoeren en verwerken van BSA. Dit begint al bij het scheiden van afval aan de bron. Op verzoek ontvangt u van ons gespecificeerde overzichten met hoeveelheid en samenstelling van het afval, eventueel op locatie of projectniveau. Met deze informatie kunt u, uw managers, opzichters, uitvoerders en overig personeel eenvoudig bijsturen.

Stierman VOF beschikt over complete mogelijkheden voor sortering, verwerking, recycling, stort en verbranding. Zo profiteert u maximaal van onze vakkennis en ervaring. Momenteel zijn we in staat om een groot percentage van uw afval te hergebruiken. Vaak meer als 75%.

– Flexibiliteit in halen & brengen van grote hoeveelheden afval
– Uitgebreid assortiment aan containers
– Maatwerk voor elk project of klus
– Chauffeurs met vakkennis en ervaring
– Ook voor uw gevaarlijk en chemisch afval een oplossing
– Milieuverantwoorde afvalverwerking en hergebruik

Stierman VOF  is u graag van dienst met advies over het afvoeren van Bouw- & Sloopafval.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.